ورود |عضويت چهارشنبه 09 فروردین ماه 1402
 

نام و نام خانوادگی: محسن مردانی

عنوان: معاون مدیر ، مسئول اداری و مالی ، مسئول IT

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 101

پست الکترونیک : mardani@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

نام و نام خانوادگی: عاطفه ذوالفقاری

عنوان: کارشناس اداری و مالی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 104

پست الکترونیک : azolfaghari@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

 

نام و نام خانوادگی: نرگس قره قانی پور

عنوان: کارشناس طرح و برنامه ، مسئول پرتال

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 103

پست الکترونیک : n.gharaghanipor@gmail.com

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

نام و نام خانوادگی: سجاد مرادی نقلی

عنوان: کارشناس امور اراضی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 105

پست الکترونیک : moradi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 3

نام و نام خانوادگی: سید حامد موسوی

عنوان: کارشناس امور حقوقی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 107

پست الکترونیک : mosavi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 3

نام و نام خانوادگی: حسین نقی زاده

عنوان: کارشناس امور اراضی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 106

پست الکترونیک : naghizadeh@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

نام و نام خانوادگی: حمزه محمدیان

عنوان: مسئول اداره ترویج و مشارکت های مردمی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 108

پست الکترونیک : mohamadian@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 4

نام و نام خانوادگی: فرنگیس قرقانی

عنوان: کارشناس آب و خاک

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 110

پست الکترونیک : gharaghani@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 5

نام و نام خانوادگی: علی بهروزی

عنوان: مسئول امور زیر بنایی و کارپرداز

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 111

پست الکترونیک : behrozi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 5

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سهرابی

عنوان: کارشناس  امور دام

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 112

پست الکترونیک : sohrabi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 6

نام و نام خانوادگی: اکبر صفدریان

عنوان: کارشناس امور دام و مروج مرکز خدمات قمبوان

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 113

پست الکترونیک : safdaryan@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 6

نام و نام خانوادگی: امین هاشمی

عنوان: مسئول مرکز خدمات قمبوان ، کارشناس حفظ نباتات و مکانیزاسیون

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 116

پست الکترونیک : hashemi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 8

نام و نام خانوادگی: ثریا کرمی زاده

عنوان: کارشناس امور باغبانی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 115

پست الکترونیک : karamizadeh@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 7

نام و نام خانوادگی: محمد حسن سرفراز

عنوان: مسئول اداره  تولیدات گیاهی و مسئول زراعت

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 114

پست الکترونیک : sarfaraz@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 7

 

نام و نام خانوادگی: حسینعلی عسکری زاده

عنوان: مسئول روابط عمومی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 118

پست الکترونیک : askarzadeh@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 8

 

نام و نام خانوادگی: داوود ذوالفقاری

عنوان: مسئول دبیرخانه و امین اموال ، تنظیم بازار

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 121

پست الکترونیک : zolfaghari@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 10

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم ذوالفقاری

عنوان: نیروی خدماتی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 124

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر راشدی

عنوان: کارشناس حفظ نباتات

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 116

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان

 

 

  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 192
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 192

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2064242
Visitors بازديد هاي امروز: 7
Visitors بازديد هاي ديروز: 2192

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1402/01/09 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا