ورود |عضويت يكشنبه 13 اسفند ماه 1402
 

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین سرفراز

عنوان: معاون مدیر ، فنی اجرایی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 119پست الکترونیک : mardani@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

نام و نام خانوادگی: عاطفه ذوالفقاری

عنوان: کارشناس اداری و مالی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 113

پست الکترونیک : azolfaghari@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

 

نام و نام خانوادگی: نرگس قره قانی پور

عنوان: کارشناس مسئول زراعت، مسئول پرتال

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 111

پست الکترونیک : n.gharaghanipor@gmail.com

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

نام و نام خانوادگی: سجاد مرادی نقلی

عنوان: کارشناس دبیرخانه

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 105

پست الکترونیک : moradi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 3

 

نام و نام خانوادگی: علی اسماعیلی

عنوان: کارشناس امور حقوقی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 120

پست الکترونیک : mosavi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 3

 

نام و نام خانوادگی: علی همتی 

عنوان: کارشناس امور اراضی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 106

پست الکترونیک : naghizadeh@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 2

 

 

نام و نام خانوادگی: فرنگیس قرقانی

عنوان: رئیس اداره امور اراضی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 109

پست الکترونیک : gharaghani@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 5

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سهرابی

عنوان: کارشناس  امور دام

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 112

پست الکترونیک : sohrabi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 6

 

نام و نام خانوادگی: علی انصاری

عنوان: کارشناس باعبانی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی103

پست الکترونیک : safdaryan@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 6

نام و نام خانوادگی: امین هاشمی

عنوان: سرپرست اداره تولیدات گیاهی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 103

پست الکترونیک : hashemi@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 3

نام و نام خانوادگی: ثریا کرمی زاده

عنوان: کارشناس ترویج

شماره تلفن : 03153332101 داخلی104

پست الکترونیک : karamizadeh@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره4

 

نام و نام خانوادگی: منیره قندهاری 

عنوان: کارشناس آب و خاک

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 114

پست الکترونیک : sarfaraz@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 7

 

نام و نام خانوادگی: حسینعلی عسکری زاده

عنوان: رئیس اداره آب و خاک 

شماره تلفن : 03153332101 داخلی117

پست الکترونیک : askarzadeh@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 8

 

نام و نام خانوادگی: داوود ذوالفقاری

عنوان: کارشناس ، تنظیم بازار

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 121

پست الکترونیک : zolfaghari@agri-dehaghan.ir

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اتاق شماره 10

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم ذوالفقاری

عنوان: نیروی خدماتی

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 124

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر راشدی

عنوان: کارشناس ترویج

شماره تلفن : 03153332101 داخلی 116

آدرس پستی : دهاقان بلوار انقلاب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان

 

 

  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 94
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 94

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2357758
Visitors بازديد هاي امروز: 1146
Visitors بازديد هاي ديروز: 750

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1402/12/13 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا